Proiecte de hotarare 2020

Primaria Serbanesti

Descarca proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport ale personalului didactic pe luna martie 2020.pdf (825 KB)
Descarca proiect de hotarare privind realizarea investitiilor de extindere retea distributie gaze naturale.pdf (507 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al CL.pdf (390 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al dlui Neaga Florian Catalin.pdf (551 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap si a numarului persoanelor cu indemnizatie de insotitor.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii inchirierii spatiului in suprafata de 29,77mp cu destinatia de cabinet medical.pdf (453 KB)
Descarca proiect de hotarare privind realizarea investitiei de extindere retea distributie gaze naturale si actualizare valoare cofinantare.pdf (736 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analizarea oportunitatii, acordul de principiu si demararea procedurii privind inchirierea unui teren in suprafata de 1246mp.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare executie bugetara trimestriala aferenta bugetelor aprobate la nivelul comunei pt trim II 2020.pdf (846 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport ale personalului didactic pe luna iunie 2020.pdf (654 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap si a nr persoanelor cu indemnizatie de insotitor.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu proprietate privata a UAT in suprafata de 30mp cu destinatia Post Politie.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al CL Serbanesti.pdf (375 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Serbanesti.pdf (976 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea componentei comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap si a numarului persoanelor cu indemnizatie de insotitor.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al CL Serbanesti.pdf (406 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indemnizatiei de sedinta a membrilor CL Serbanesti.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ROF al CL Serbanesti.pdf (2 MB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea ROF al CL Serbanesti.pdf (287 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021.pdf (2 MB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021.pdf (200 KB)
Descarca proiect de hotarare privind utilizare sume din bugetul propriu pentru acordare daruri cu ocazia Sarbatorilor de Iarna.pdf (403 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare executie bugetara trimestriala aferenta bugetelor aprobate la nivelul comunei pentru anul 2020.pdf (874 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii inchirierii spatiului in suprafata de 29,77mp cu destinatia de Cabinet Medical.pdf (464 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice, organigramei, a statului de functii si a numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea calendarului manifestarilor culturale ce se vor desfasura in anul 2021.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap si a nr. persoanelor cu indemnizatie de insotitor.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari de interes local la nivelul comunei pe anul 2021.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii inchirierii spatiului in supraf. de 29,77mp cu destinatia de cabinet medical.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anii anteriori.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnare consilieri locali ce vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor individuale ale Secretarului gen. al comunei.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare la nivelul comunei.pdf (2 MB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri