Comisii de specialitate

Primăria Serbanesti

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, formată din:
1. RAZDAN CLAUDIU CRISTIAN - preşedinte;
2. PELIGRAD TITI - secretar;
3. DRAGHICESCU LONGIN MIRCEA - membru;
4. NEAGA CATALIN FLORIAN – membru
5. PREDA IONUT GHEORGHE - membru


II. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement, formată din:

1. NEAGA MARIAN - preşedinte;
2. BADEA DANIEL - secretar;
3. ILIE GEORGE – membru;


III. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, formată din:
1. NEACSA DRAGOS DANIEL - preşedinte;
2. TEODORESCU MIHAI - secretar;
3. ANDREI MARIAN CODRUT - membru;
 

Stiri

Ultimele stiri