Proiecte de hotarare 2022

Primaria Serbanesti

   


Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf (985 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap si a numarului persoanelor cu indemnizatie de insotitor.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice, organigramei,statului de functii si a numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate.pdf (4 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap si a numarului persoanelor cu indemnizatie de insotitor.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Masuri pentru Salubrizarea Comunei Serbanesti,jud. Olt.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor teh-econ. pt obiectivul de investitii - amenajare loc de joaca.pdf (8 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al CL Serbanesti.pdf (4 MB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea salariului de baza pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei in urma promovarii examen treapta profesionala.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta .pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul - Extindere distributie gaze naturale.pdf (5 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare proiect - Modernizare si extindere sistem de monitorizare si supraveghere video al spatiului public.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare proiect infiintare a doua puncte de reincarcare vehicule electrice.pdf (996 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea proiectului - Reabilitarea moderata a sediului primariei.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente sem.II 2020-2021.pdf (12 MB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea hcl nr 2 din 2022 ref. la instituirea taxei speciale de salubrizare.pdf (5 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si desfasurarii Sarbatorii Seceriului editia a XI-a 2022.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii indicatorilor tehnico economici pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza la bugetul de stat prin programul PNDL II.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA CU CLASELE I-IV.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Local Serbanesti.pdf (2 MB)
Descarca Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta.pdf (940 KB)
Descarca Proiect de hotarare cu privie la aprobarea acordarii de premii cu ocazia desfasurarii Sarbatorii Secerisului.pdf (447 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului manifestarilor culturale ce se desfasura in anul 2023 la nivelul comunei.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea demararii si implementarii investitiei - Amenajare targ saptamanal si construire piata agroalimentara.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local la nivelul comunei pe anul 2023.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Publice pe anul 2023.pdf (8 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anii anteriori.pdf (1 MB)

Stiri

Ultimele stiri