Proiecte de hotarare 2021

Primaria Serbanesti

   


Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf (824 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea calendarului manifestarilor culturale ce se vor desfasura in anul 2021.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali si a numarului persoanelor cu indemnizatie de insotitor.pdf (2 MB)
Descarca informare privind transferul suprafetei de 2500mp teren intravilan catre MAI - ISU Olt.pdf (640 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea demararii si implementarii investitiei - loc de joaca in comuna Serbanesti.pdf (592 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap si a nr. persoanelor cu indemnizatie de insotitor.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de masuri pentru salubrizarea comunei Serbanesti, judetul Olt.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de utilizare a locurilor de joaca, parc si baza sportiva din comuna.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind masuri de siguranta a cetatenilor in comuna Serbanesti.pdf (666 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acceptare ca membru in cadrul ADI de Utilitati Publice pentru Serv. de Apa si Canalizare Oltul a unor UAT-uri.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind adoptarea bugetului general consolidat pentru anul 2021.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare executie bugetara trim. aferenta bugetelor aprobate la nivelul comunei pentru trim. I 2021.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al comunei pe anul 2020.pdf (940 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea demararii, implementarii investitiei si intocmirii Studiului de fezabilitat - Amenajare teren aferent Camin Cultural.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea demararii, implementarii investitiei si intocmirii Studiului de fezabilitat - Loc de joaca comuna Serbanesti.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Publice pe anul 2021.pdf (8 MB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2022.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului de Salubrizare in comuna Serbanesti, jud. Olt.pdf (18 MB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta .pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap si a numarului persoanelor cu indemnizatie de insotitor.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Serbanesti, jud.Olt.pdf (4 MB)
Descarca proiect de hotarare privind acordarea in anul 2021 a sprijinului financiar pentru unitatile de cult de pe raza localitatii.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executie bugetara trimestriala pentru trim. II 2021.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai pers. cu handicap si a numarului de pers. cu indemnizatie de insotitor.pdf (5 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021.pdf (4 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al CL Serbanesti.pdf (6 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al CL Serbanesti.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare studiu de fezabilitate amenajare exterioara loc de joaca comuna Serbanesti.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap si a numarului persoanelor cu indemnizatie de insotitor.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii inchirierii spatiului in suprafata de 29.77 mp cu destinatia de cabinet medical.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind infiintarea serviciului de iluminat public in comuna Serbanesti.pdf (25 MB)
Descarca Studiu de fezabilitate amenajare exterioara loc de joaca comuna Serbanesti.pdf (18 MB)


Descarca proiect de hotarare privind aprobarea elaborarii docum. tehnice realizare proiect - modernizare drumuri de exploatare si participarea comuni la PNDR.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre UAT Comuna Serbanesti si Agentia Nationala a Functionarilor Publici.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Statutului comunei Serbanesti.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare integrata a comunei Serbanesti 2021-2027.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetar din anii anteriori.pdf (939 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare buget propriu al CL Serbanesti.pdf (616 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea eligibilitatii comunei si participarea pentru depunere proiect in cadrul prog. de crestere a eficientiei energetice a infrastructurii de ilum. public.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea valorilor impozabile,impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022.pdf (8 MB)
Descarca proiect de hotarare privind utilizare sume din bugetul propriu pentru acordare daruri cu ocazia Sarbatorilor de Iarna.pdf (940 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap si a numarului persoanelor cu indemnizatie de insotitor.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare executie bugetara pentru anul 2021.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea elaborarii documentatiei tehnice realizare proiect - Modernizare drumuri de exploatare.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea inregistrarii in SNEP a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar si inrolarea in sistemul ghiseul.ro.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind incheiere protocol intre UAT Serbanesti si ANFP pentru modulul de extragere a subiectelor pentru ocuparea functiilor publice.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind participarea in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea calendarului manifestarilor culturale ce se vor desfasura in anul 2022.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari de interes local la nivelul comunei pentru anul 2022.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare.pdf (13 MB)
Descarca proiect de hotarare privind adoptarea bugetului general consolidat al Comunei Serbanesti pentru anul 2022.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea demararii si implementarii investitiei - grup sanitar Sc. Gim. Dumitru Popovici, Comuna Serbanesti.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea demararii si implementarii investitiei - loc de joaca Comuna Serbanesti, sat Serbanestii de Jos.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executarii investitiei - extindere conducta gaze naturale sat Serbanesti strada Crangului.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executarii investitiei - extindere conducta gaze naturale sat Serbanesti strada Predani.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executarii investitiei - extindere conducta gaze naturale sat Serbanesti strada Rasolani.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2022.pdf (9 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anii anteriori.pdf (1 MB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri